Kontakt

Méně závažná sdělení pište do vzkazů
Závažnější na e-mail kohy@cervenytrpaslik.cz