Kontakt

Méně závažné připomínky a dotazy pište do vzkazů,
závažné hlavnímu koordinátorovi Kohymu - kohy@cervenytrpaslik.cz